Dance (Dans)

 

Saygıdan öte bir muhtaçlıktır anlatmak istediğim. Bir vazgeçiştir. Hem bir gücün dışa vurumu hem de bir sevginin özlemidir. Ben Yasemin oldum bu karelerde. Dans ettim ve değiştim. Şu anda hissettiklerim değil asılında bana bu duyguyu yaşatan. Doğduğum günden, bu satırları yazdığım ana kadar birikmiş ve söylenmemiş tonla şey değiştirdi beni. Ancak bir dans anlatabilirdi bu hapsolmuş bilinmeyen sözcükleri. Yoksa ben neyim ki anlatabilecek bu güzel hareketleri. Yalnızca ziyaret edebilirim hatıralarda dönüştüğüm bu dansın figürlerini. Bir yakarış kadar yakın aslında bütün bu duyduğum özlem. Ancak özlemim geçmişe değil. Gelecekteki olası güzelliklere yapılan bir çağrı değil. Yakarışım şuanadır. Çünkü geçmişimin anlarının toplamı kadar bu an varolacaktır. Teşekkürler Yasemin bu güzel ruhun için.

—————————————————————————————————————————————-

It’s more like neediness rather than respect, what I want to explain. It’s renunciation. It is both the expression of a power and the longing for love. I became Yasemin in these frames. I danced and changed. It’s not my current emotions that make me experience what I feel now. From the day I was born, to the moment that I wrote these lines, the unspoken things changed me. But a dance could describe these enslaved and unknown words inside of me. What I am to explain these beautiful movements. I can only visit the figures of this dance in my memories where I become every one of them one by one. All this longing I hear is so close to me like a craving. However, I am not longing for my past. I am not calling the beauties of my future. My craving is for this moment because sum of the moment in my past will exist in the future. Thank you Yasemin for your beautiful soul #balerina #dans #dance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: