Gates of Heaven

44405617_678490499200463_591243548699918336_n

The primary elements of our mind represent a reality beyond our everyday life. In the ordinary circumstances of material-based and pleasure pased lives, the real potential of our Mind is not revealed and remains confidential. If we are to take this truth out of a secret and turn it into our reality, we must fulfill certain conditions and obey certain moral rules. There have been many people who have fulfilled these conditions to have knowledge of this uncertain truth. We call them prophets, enlightened ones or wise ones. For example, Siddhartha Gautama is called Buddha, an enlightened one. There are four basic sacred truths in Buddhism, and in many aspects it matches the philosophy of Sufism. But rather than writing these, I want to write about the 3 door symbols I’ve searched recently. In #Buddhism, these 3 gates are three stages that ends up in salvation. The first door is the body. The second is speech and the third is the mind. As we experience the variability of the body, the human progresses start towards understanding the unchanging body, and then we reach the limitlessness of our speeches. Finally, the mind is perceived as clean at the end of these two gates, which leads us to the liberation from illusion. This is Tibetan Buddhism. Although names can be seen different in many sources but their meaning does not change. The essence of the above mentioned rules is to avoid the call of matter. In this way, we can pass through these three doors and can reach the freedom. 

Zihnimizin yapı taşı elementleri, bizim çok yönlü halden hale geçen hayatımızdan öte bir gerçekliği ifade eder. Maddeye dayalı ve bedensel zevklere özgü yaşamın sıradan şartlarında Zihni’mizin asıl potansiyeli ortaya çıkmaz ve gizli kalır. Eğer bu gerçekliği bir sır olmaktan çıkarıp hakikate dönüştüreceksek belli şartları yerine getirmeli ve belli ahlak kurallarına uymalıyız. Nerden geldiği belirsiz bu hakikat bilgisine sahip olmak için bu şartları yerine getirmiş birçok insan varolmuştur. Bu insanlar yeri gelmiş ‘peygamber’ diye nitelendirilmiş, bazen ‘ermiş’, ‘aydın insan’ ve ‘Bilge kişi’ sıfatlarını da almışlardır. Mesela, Siddhartha Gautama aydınlaşmış demek olan Buddha ismiyle anılır. Budizm’de geçen 4 temel #kutsalgerçek vardır ve bir çok yönüyle Müslümanlığın tasavvuf felsefesiyle örtüşür. Ama bunları yazmaktan ziyade son zamanlarda araştırdığım 3 kapı sembolünden bahsetmek istiyorum. #Budizm‘de bu 3 kapı üç aşamadır ve kurtuluşa giden anlamları içerir. İlk kapı bedendir. İkincisi konuşma ve üçüncüsü de zihindir. Bedenin değişkenliğini deneyimledikçe insan değişmeyen bedeni anlama yolunda ilerler ardından da konuşmalarımızın limitsizliğine erişiriz. Son olarakta Zihnin temiz olarak algılanması gelir bu da bizi ilizyondan kurtuluşa götürür. Bu Tibet Budizm’imidir. Bu anlamlar birçok yerde farklı adlandırılsa da özleri değişmez. Yukarıda bahsi geçen kuralların özü de maddenin çağrısından uzak durmaktır. Bu sayede bu üç kapıdan geçilir ve özgürlüğe ulaşılır.

Photography:  Jess Oldknow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: