Philosopher and The Sufi

IMG_0424Son zamanlara okuduğum en iyi kitap. Abartmıyorum. Fütûhât-ı Mekkiye’nin sadece 107. ve 108. bölümlerini içeriyor. Kimyâ-yı Saâdet. İnsanı saadete götüren simya. Kitapta bahsedilen Fakir (tasavvuftaki fakirdir bu fakir) ihtiyaçlarını belirlemez çünkü kitapta bu ihtiyacı tanrının bize verdiği hayat amacını tam olarak bilmediği için belirlemez. Kendimi çok eleştirdim bu kısımda ve tüm yakın arkadaşlarımın tanıdıklarımın bunu bilmesini istedim. Kitap şöyle diyor: “İhtiyacı belirlememenin nedeni kendisine (yani tanrıya) en uygunu bilmemedendir.” Aktarıldığına göre bir sufiye kim olduğu sorulunca şöyle cevap vermiş: Tanrı’ ya ihtiyacı olmayan! Ve burda kastedilen ihtiyacın artık belirlenmesidir. “Tanrı herşeye yaratılışını verdiği gibi sana da senin hayat amacına, gayene uygun olanı verdi. Bunu bilseydin Fakirin tanrıdan istekte bulunacağı birşeyi kalmadığını anlardın.” Muhteşem #ibniarabi #kitap #kitapcandır 🌹

This is the best book i have read recently. I do not exaggerate. The book only contains
Fütûhât-ı Mekkiye’s 107th and 108 sections. Chemistry of happiness. Alchemy that takes man to happiness. Fakir (poor in mysticism) mentioned in the book does not determine his needs because he does not know the purpose of the life that God gave him. I’ve criticized myself very much in this section and I wanted to know all of my closest friends to know this. The book says: ’The reason for not identifying the need is the lack of knowledge which is most appropriate to him (that is, God). As trasferred, when Sufî is asked about who he is, he responded: I am someone whom does not need God. And this needlessness means the determination of the need. “As God has given His creation to everything, He has given you your life in accordance with your purpose. If you knew that, you would know that there is nothing left for the poor (Fakir) to ask for more from God.” #bookislife #booklife #ibnarabi #ibniarabi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: