Book Recommendation

Öncelikle bilinmelidir ki insan kendi hayatını gözlemlemeye başladığında (bir meditasyon halinde) kendisinin ne kadar odun bir insan olduğunu farkediyor. Bunu rahmetli hocam Phillip Gowins’in kitabında ilk okuduğumda sadece gülümsemiştim ama daha sonra hem onun verdiği hem kitapta yazan meditasyonlara başladığımda hakikaten kendimden utandım. Kitabın adı Practical Sufism: A Guide to the Spiritual Path Based on the Teachings of Pir Vilayat Inayat Khan. Okumanızı tavsiye ederim. Türkçesi de mevcut. Kitabın içinde bir çok amaca yönelik meditasyonlar ve açıklamaları var. İnsana kendini yani tanrıyı bulma yolunda çok yardımcı oluyor ve aynı zamanda çalışmaları yaptıkça meditasyonların ilham verici özelliğinden de yararlanabiliyoruz. Kitap tamamen insanın kendi hayatını gözlemlemesine dayalı bir bakış açısı sergiliyor. Bu da bilinmeyenlere ışık tutmaya yarıyor ve bizi aşağı çeken dünyevi benliğimizin oyunlarından sakınabilmemizi sağlıyor. Kitapta Tosun Bayrak’ın ifadesiyle bu benlik hırsız olarak tanımlanmış ve ona karşı kullanabileceğimiz tek silahın ışık olduğu söylenmiş. Onun aslında çok korkak olduğuna, görünmekten ve bilinmekten korkan bir varlık olduğuna dikkat çekilmiş. Özümüzü hatırladıkça bu hırsızın korkup kaçacağı aşikar. Işık sizinle olsun. Şimdilik bu kadar. #remembering #phillipgowins #restinpeace #sufism #kendinibulmayolu #ölmeyenkitaplar #kitapönerisi

Meditasyon önerileri için mesaj yazabilirsiniz ❤️

First of all it must be known that when a person observes his own life in meditative state he realizes how jerk he is as a person. When I first read this in the book of my late teacher Phillip Gowins, I only smiled, but I was really ashamed of myself when I started the meditations that he gave to me and wrote in the book. The books name is Practical Sufism: A Guide to the Spiritual Path Based on the Teachings of Pir Vilayat Inayat Khan. I recommend you to read. Turkish is also available. There are meditations for many purposes and explanations of these meditations in the book. It helps people to find oneself, that is God, and at the same time, we can also benefit from the inspirational feature of meditations as we work through them. The book is completely based on the observation of one’s own life. This helps to shed light on the unknowns and allows us to abstain from the games of our earthly self. In the book, as Tosun Bayrak says, this self is defined as a thief and the only weapon we can use against it is the light. It was pointed out that he was actually a very cowardly self of ours, a man who was afraid of being seen and known. As we remember our essence, this thief will be scared. Light be with you. That’s all for now. #RIP #phillipgowins #immortalbooks #bookrecomandation for also meditation recommendations please contact us

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: